Δομή Ακολουθίας

Άσκηση 1
Να γραφεί αλγόριθμος και το σχετικό διάγραμμα ροής που θα διαβάζει δύο αριθμούς από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει και εμφανίζει το άθροισμά τους.

Άσκηση 2
Να γραφεί αλγόριθμος και το σχετικό διάγραμμα ροής που θα διαβάζει το μήκος των πλευρών ενός ορθογωνίου από το πληκτρολόγιο και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει το εμβαδό αυτού.

Άσκηση 3
Η συνολική αντίσταση R δύο αντιστάσεων R1 και R2 συνδεδεμένων σε σειρά είναι R1 + R2 και παράλληλα (R1*R2)/(R1+R2) αντίστοιχα. Δεδομένων των τιμών R1 και R2, να γραφεί αλγόριθμος και το σχετικό διάγραμμα ροής που θα υπολογίζει και εμφανίζει τη συνολική αντίσταση R και με τους δύο τρόπους.

Άσκηση 4
Να γραφεί αλγόριθμος και το σχετικό διάγραμμα ροής που θα διαβάζει την τιμή ενός προϊόντος χωρίς ΦΠΑ και θα υπολογίζει και εμφανίζει την τελική του αξία, μαζί με τον ΦΠΑ (23%).

Άσκηση 5
Η Beta Bank δίνει 5% ετήσιο επιτόκιο για τις καταθέσεις της. Να γίνει αλγόριθμος και το σχετικό διάγραμμα ροής που θα διαβάζει το ποσό ενός καταθέτη και θα εμφανίζει το ποσό που αυτός θα έχει μετά από 5 χρόνια.

Άσκηση 6
Να γίνει πρόγραμμα που θα δέχεται μία τιμή x και θα υπολογίζει την τιμή της παράστασης 4sinh(x) + 9sinh(x + 2), όπου το sinh(x) είναι το υπερβολικό ημίτονο του x και ορίζεται sinh(x) = (ex – e-x)/2.

Άσκηση 7
Να γίνει αλγόριθμος, και το σχετικό διάγραμμα ροής που θα διαβάζει τον μισθό ενός υπαλλήλου και θα υπολογίζει από πόσα χαρτονομίσματα των 500, 200, 100, 50, 20, 10 και 5 ευρώ θα πρέπει να πληρωθεί. Ο αριθμός των χαρτονομισμάτων θα πρέπει να είναι ο λιγότερος δυνατός.

Άσκηση 8
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές υπολογίζουν την τρέχουσα ημερομηνία, με βάση τον αριθμό των δευτερολέπτων που έχουν περάσει από την 1η Ιανουαρίου 1970. Να γραφεί αλγόριθμος που θα υπολογίζει και εμφανίζει την σημερινή ημερομηνία, διαβάζοντας από το πληκτρολόγιο τον αριθμό των δευτερολέπτων που πέρασαν από την 1/1/1970. Θεωρήστε ότι κάθε μήνας έχει 30 μέρες και ότι δεν υπάρχουν δίσεκτα έτη.

Άσκηση 9
Ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών προσφέρει τα προϊόντα του με την εξής πολιτική: 30% προκαταβολή, και το υπόλοιπο ποσό σε 36 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει το ποσό αγοράς ενός πελάτη και θα υπολογίζει το ποσό της προκαταβολής και το ποσό κάθε δόσης.

Άσκηση 10
Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας χρεώνει την αποστολή sms προς 0.07€. Στην τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (23%). Η εταιρεία αποφάσισε για τον τρέχοντα μήνα να κάνει έκπτωση, στην τελική τιμή των μηνυμάτων, της 15%. Να γίνει αλγόριθμος, που θα διαβάζει τον αριθμό των sms που έστειλε κάποιος συνδρομητής και θα εμφανίζει το ποσό που πρέπει να πληρώσει, λαμβάνοντας υπ’ όψη τον ΦΠΑ και την έκπτωση που προσφέρει η εταιρεία.