Είναι ο πίνακας ταξινομημένος;

Ας υποθέσουμε ότι μας δίνουνε έναν πίνακα, π.χ. 10 θέσεων και μας ζητάνε να βρούμε αν ο πίνακας αυτός είναι ταξινομημένος ή όχι, π.χ. σε αύξουσα διάταξη.

Για να προκύψει το συμπέρασμα, θα πρέπει να ελέγξουμε τα διαδοχικά στοιχεία του πίνακα. Δηλαδή, το 1ο με το 2ο, το 2ο με το 3ο, το 3ο με το 4ο κ.ο.κ. Για να είναι ο πίνακας ταξινομημένος σε αύξουσα διάταξη θα πρέπει κάθε προηγούμενο στοιχείο να είναι μικρότερο από κάθε επόμενο. Δηλαδή, το i στοιχείο του πίνακα να είναι μικρότερο από το i+1. Προφανώς, αν βρούμε έστω κι ένα ζεύγος διαδοχικών στοιχείων για το οποίο να μην ισχύει το παραπάνω, τότε ο πίνακας δεν είναι ταξινομημένος, οπότε δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε. Ο αριθμός των συγκρίσεων που θα κάνουμε θα είναι το πολύ όσο το μέγεθος του πίνακα μείον ένα. (π.χ για τον πίνακα 10 θέσεων που προαναφέραμε θα κάνουμε το πολύ 10 συγκρίσεις).

Θα εφαρμόσουμε σειριακή αναζήτηση για να βρούμε κάποιο στοιχείο i που να είναι μεγαλύτερο από το i+1. Αν βρούμε κάποιο τέτοιο τότε προφανως ο πίνακας ΔΕΝ είναι ταξινομημένος.
Ας δούμε τον αλγόριθμο:

Αλγόριθμος Πτήσεις
  Δεδομένα //ΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΟΝ//
 
  Διάβασε αρ_επιβατών
  Για i από 1 μέχρι 5
   Αν αρ_επιβατών <= 20 τότε
     χρε_εταιρείας <- ΧΡΕΩΣΕΙΣ[i, 1] * αρ_επιβατών
   Αλλιώς_αν αρ_επιβατών <= 50 τότε
     χρε_εταιρείας <- ΧΡΕΩΣΕΙΣ[i, 1] * 20 + ΧΡΕΩΣΕΙΣ[i, 2] * (αρ_επιβατών - 20)
   Αλλιώς
     χρε_εταιρείας <- ΧΡΕΩΣΕΙΣ[i, 1] * 20 + ΧΡΕΩΣΕΙΣ[i, 2] * 30 + ΧΡΕΩΣΕΙΣ[i, 3] * (αρ_επιβατών - 50)
   Τέλος_αν
   ΤΕΛΙΚΗ_ΧΡΕΩΣΗ[i] <- χρε_εταιρείας
  Τέλος_επανάληψης
 
  min <- 1
  Για i από 2 μέχρι 5
   Αν ΤΕΛΙΚΗ_ΧΡΕΩΣΗ[i] < ΤΕΛΙΚΗ_ΧΡΕΩΣΗ[min] τότε
     min <- i
   Τέλος_αν
  Τέλος_επανάληψης
 
  Εμφάνισε ΟΝ[min]
Τέλος Πτήσεις