Δομή Επανάληψης

Άσκηση 11
Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει 100 αριθμούς και θα εμφανίζει το πλήθος αυτών που είναι θετικοί άρτιοι, θετικοί περιττοί, αρνητικοί άρτιοι, αρνητικοί περιττοί και μηδέν.

Άσκηση 12
Να κάνετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει την παράσταση S = 5 – 2 + 10 – 4 + 15 – 6 + … +5N – 2N όπου το N θα δίνεται από τον χρήστη.

Άσκηση 13
Να κάνετε αλγόριθμο που θα διαβάζει Ν αριθμούς (το Ν θα δίνεται επίσης από τον χρήστη) και θα τους αφαιρεί από μία αρχική τιμή. Έστω ότι η αρχική τιμή είναι το 200.

Άσκηση 14
Να κάνετε αλγόριθμο που θα διαβάζει 150 αριθμούς και θα εμφανίζει το ποσοστό των άρτιων αριθμών, το ποσοστών των περιττών, το ποσοστό αυτών που είναι μεγαλύτεροι από 75 και αυτών που είναι μικρότεροι από το 75.

Άσκηση 15
Να γίνει αλγόριθμος, που θα διαβάζει 30 θετικούς αριθμούς και θα βρίσκει τον μεγαλύτερο άρτιο και τον μεγαλύτερο περιττό.

Άσκηση 16
Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει τις τιμές πετρελαίου θέρμανσης 20 πρατηρίων, καθώς και την επωνυμία τους. Ο αλγόριθμος θα πρέπει να υπολογίζει και να εμφανίζει την επωνυμία του ακριβότερου και φθηνότερου πρατηρίου.

Άσκηση 17
Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει το ύψος σε εκατοστά 10 παικτών του μπάσκετ και θα εμφανίζει το ύψος του ψηλότερου και του κοντύτερου.

Άσκηση 18
Να αναπτυχθεί πρόγραμμα που θα διαβάζει άγνωστο πλήθος θετικών αριθμών και θα τερματίζει όταν εισαχθεί αρνητικός αριθμός ή μηδέν. Να εκτυπώνεται:

  1. Ο μεγαλύτερος αριθμός που διαβάστηκε
  2. Ο μικρότερος αριθμός που διαβάστηκε
  3. Το πλήθος των αριθμών που διαβάστηκαν
  4. Το πλήθος των άρτιων αριθμών που διαβάστηκαν
  5. Το πλήθος των περιττών αριθμών που διαβάστηκαν
  6. Ο μέσος όρος των στοιχείων που διαβάστηκαν
  7. Ο μέσος όρος των άρτιων αριθμών που διαβάστηκαν
  8. Ο μέσος όρος των περιττών αριθμών που διαβάστηκαν