Δομή Επιλογής

Άσκηση 11
Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χρεώνει τις παραγγελίες του ανάλογα με τον προορισμό της παραγγελίας. Ο προορισμός της παραγγελίας καθορίζεται βάσει του Ταχυδρομικού Κωδικού αποστολής και οι χρεώσεις ορίζονται στον παρακάτω πίνακα.
Επιπρόσθετα, παραγγελίες άνω των 100 ευρώ πρέπει να ασφαλίζονται σε περίπτωση απώλειας. Το κόστος της ασφάλειας ανέρχεται στο 5% της αξίας της παραγγελίας, με μέγιστο ποσό τα 50 ευρώ. Για παράδειγμα αν η αξία της παραγγελίας είναι 2000 ευρώ, το 5% είναι 100 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση επειδή το κόστος της ασφάλειας υπερβαίνει τα 50 ευρώ, το κόστος θα πέσει στο μέγιστο, δηλαδή τα 50 ευρώ.
Να γίνει αλγόριθμος που θα διαβάζει την αξία της παραγγελίας, τον ταχυδρομικό κωδικό αποστολής και θα εμφανίζει, το κόστος της αποστολής, το κόστος της ασφάλειας (αν δεν υπάρχει να εμφανίζεται μηδέν) και το συνολικό κόστος (αποστολή + ασφάλεια).

Ταχυδρομικός Κωδικός Χρέωση
55000 - 59000 4€
61000 - 66000 3€
40000 - 43000 3,5€
οπουδήποτε αλλού 5€