Πίνακες

Άσκηση 11
Στο παιχνίδι ΠΡΟ-ΠΟ οι παίκτες καλούνται να προβλέψουν σωστά τα αποτελέσματα 13 αγώνων ποδοσφαίρου. Για κάθε παιχνίδι σημειώνουν το σημέιο ‘1’ αν προβλέπουν ότι θα κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα, ‘Χ’ αν ο αγώνας λήξει ισόπαλος και ‘2’ αν κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα. Υπάρχουν 3 κατηγορίες νικητών: Αυτοί που θα προβλέψουν σωστά και τους 13 αγώνες, αυτοί που θα προβλέψουν σωστά τους 12 από τους 13 και αυτούς που θα βρούν τους 11 από τους 13.
Να γίνει αλγόριθμος που θα δεδομένο έναν πίνακα ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ[13, 3000] που περιέχει τις προβλέψεις 3000 παίκτών σε ένα δελτίο του ΠΡΟ-ΠΟ και έναν πίνακα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ[13] που περιέχει τα αποτελέσματα των αγώνων (‘1’, ‘Χ’ ή ‘2’) να βρίσκει τον αριθμό των επιτυχόντων που προέβλεψαν σωστά τους 13 αγώνες, τους 12 αγώνες και τους 11 αγώνες. Αν είναι δεδομένα τα ποσά Π13, Π12, Π11 που θα δοθούν στους επιτυχόντες κάθε κατηγορίες να βρείτε τα χρήματα που θα κερδίσει ο κάθε παίκτης.

Άσκηση 12
Σε ένα super market υπάρχουν 10.000 προϊόντα καταχωρημένα στον πίνακα ΠΡΟΙΟΝΤΑ[10000]. Διαθέσιμος επίσης είναι και ο πίνακας ΚΩΔΙΚΟΣ[10000] και ΤΙΜΗ[10000] που περιέχουν τον κωδικό και την τιμή του προϊόντος. Τέλος, υπάρχει και ο πίνακας ΕΚΠΤΩΣΗ[10000] που αναγράφει στην εκατοσταβάθμια κλίμακα την έκπτωση % που υπάρχει για το κάθε προϊόν. Να γίνει αλγόριθμος που με δεδομένους τους ανωτέρω πίνακες να διαβάζει επαναληπτικά τον κωδικό ενός προϊόντος και να εμφανίζει στην οθόνη το όνομα του προϊόντος, την αρχική του τιμή και την τιμή μετά την έκπτωση. Η εισαγωγή προϊόντων θα σταματά όταν κωδικός προϊόντος δοθεί το «0». Στο τέλος να εμφανίζεται η συνολική τελική τιμή των προϊόντων που αναζητήθηκαν προηγουμένως.

Άσκηση 13
Να γίνει αλγόριθμος που με δεδομένο έναν πίνακα 1000 αριθμών θα βρίσκει και θα εμφανίζει τους 10 μικρότερους.

Άσκηση 14
Να γίνει αλγόριθμος που με δεδομένο έναν πίνακα Α 500×100, θα διαβάζει 5 αριθμούς και θα βρίσκει το άθροισμα των γραμμών του πίνακα για τους αριθμούς που διαβάστηκαν. Για παράδειγμα αν διαβαστούν οι αριθμοί 5, 9, 15, 18 και 23 να βρίσκει το συνολικό άθροισμα των γραμμών 5, 9, 15, 18 και 23 του πίνακα Α.

Άσκηση 15
Το παιχνίδι ΛΟΤΤΟ παίζεται ως εξής: Κάθε παίκτης συμπληρώνει ένα δελτίο με 6 διαφορετικούς αριθμούς (οι οποίοι βρίσκονται στο διάστημα 1 έως 49). Στην συνέχεια γίνεται κλήρωση όπου προκύπτουν οι 6 τυχεροί αριθμοί. Όσοι παίκτες προβλέψουν σωστά και τους 6 αριθμούς μοιράζονται το ποσό που δίνεται ως έπαθλο. Ομοίως το ίδιο γίνεται για όσους παίκτες προβλέψουν σωστά τους 5, 4, 3 από τους 6 αριθμούς. Συνεπώς σχηματίζονται 4 κατηγορίες νικητών ανάλογα με τον αριθμό των αριθμών που προέβλεψαν σωστά. Ας υποθέσουμε ότι σε μία κλήρωση του ΛΟΤΤΟ θα δοθούν τα ακόλουθα χρηματικά έπαθλα:

Κατηγορία Χρηματικό έπαθλο
Κατηγορία Α (6 στα 6) 250000 €
Κατηγορία Β (5 στα 6) 200000 €
Κατηγορία Γ (4 στα 6) 170000 €
Κατηγορία Δ (3 στα 6) 150000 €

Να γίνει αλγόριθμος που με δεδομένο τον πίνακα ΤΥΧΕΡΟΙ_ΑΡΙΘΜΟΙ[6] που περιέχει τους τυχερούς αριθμούς της κλήρωσης και του πίνακα ΑΡΙΘΜΟΙ_ΠΑΙΚΤΩΝ[200000, 6] που περιέχει τους αριθμούς κάθε ενός από τους 200000 παίκτες, θα βρίσκει και θα εμφανίζει, πόσες επιτυχίες είχαμε σε κάθε κατηγορία, και τι κέρδη θα έχουν οι παίκτες κάθε κατηγορίας.