Προβλήματα στη Δομή Ακολουθίας

Άσκηση 4
Ένας αυτόματος πωλητής αναψυκτικών λειτουργεί δεχόμενος μόνο κέρματα των 50, 20 και 10 λεπτών του ευρώ. Επίσης μπορεί να δώσει ρέστα του ίδιου ακριβώς τύπου (50, 20 και 10 λεπτών). Να γίνει αλγόριθμος που θα προσομοιώνει την λειτουργία του αυτόματου πωλητή: Αρχικά θα διαβάζει το αριθμό των αναψυκτικών που κάποιος επιθυμεί να αγοράσει. Στην συνέχεια θα διαβάζει τρεις τιμές, που αντιστοιχούν στον αριθμό των κερμάτων που το μηχάνημα μπορεί να δεχτεί. Στο τέλος, θα εμφανίζει τα ρέστα που πρέπει να επιστρέψει το μηχάνημα, αναλυτικά σε αριθμό 50λεπτων, 20λεπτων και 10λεπτων. Να σημειωθεί πως κάθε αναψυκτικό κοστίζει 60 λεπτά.

Αλγόριθμος Αυτόματος_Πωλητής
  ! Διάβασε τον αριθμό των αναψυκτικών και τον αριθμό των κερμάτων
  Διάβασε ποσότητα
  Διάβασε κ50, κ20, κ10
 
  ! Υπολόγισε το κόστος των αναψυκτικών και το ποσό που ο πελάτης εισήγαγε
  χρέωση <- ποσότητα * 60
  χρήματα <- κ50 * 50 + κ20 * 20 + κ10 * 10
 
  ! Βρες τα ρέστα που αναλογούν
  ρέστα <- χρήματα - χρέωση
 
  ! Βρες την αντιστοίχηση από τα ρέστα στα κέρματα του ευρώ
  ρ50 <- ρέστα div 50
  υ <- ρέστα mod 50
  ρ20 <- υ div 20
  υ <- υ mod 20
  ρ10 <- υ div 10
 
  Εμφάνισε ρ50, ρ20, ρ10
Τέλος Αυτόματος_Πωλητής

Άσκηση 5
Η χωρητικότητα των σκληρών δίσκων (τουλάχιστον μέχρι πριν μερικά χρόνια) μετριέται συνήθως σε Gigabytes (GB). Ένα Gigabyte, αποτελείται από 1024 Megabytes (ΜΒ). Ομοίως, ένα Megabyte αποτελείται από 1024 Kilobytes (ΚΒ) και ένα Kilobyte από 1024 Bytes. Να γίνει αλγόριθμος ο οποίος θα διαβάζει τη χωρητικότητα ενός σκληρού δίσκου σε GB και θα εκτυπώνει τον αριθμό των MB, KB και Bytes που είναι ισοδύναμο.

Αλγόριθμος Σκληρός_Δίσκος
  Εμφάνισε "Πόσα GB χωρητικότητα έχει ο σκληρός δίσκος;"
  Διάβασε χωρ_GB
 
  χωρ_MB <- 1024 * χωρ_GB ! η χωρητικότητα σε MB θα είναι όση των GB επί 1024
  χωρ_KB <- 1024 * χωρ_MB ! η χωρητικότητα σε KB θα είναι όση των MB επί 1024
  χωρ_B <- 1024 * χωρ_KB ! ομοίως
 
  Εμφάνισε "Η χωρητικότητα του δίσκου σε MB είναι: ", χωρ_MB
  Εμφάνισε "Η χωρητικότητα του δίσκου σε KB είναι: ", χωρ_KB
  Εμφάνισε "Η χωρητικότητα του δίσκου σε Bytes είναι: ", χωρ_B
Τέλος Σκληρός_Δίσκος