Προβλήματα στη Δομή Επανάληψης

Άσκηση 7
Να μετατρέψετε τα παρακάτω τμήματα προγράμματος σε ισοδύναμα τα οποία θα χρησιμοποιούν την εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ αντί της ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ

τμήμα 1

ΓΙΑ x ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 15 ΜΕ ΒΗΜΑ 2
  y <- y + 3
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η μεταβλητη από την οποία εξαρτάται η επανάληψη είναι η x, ξεκινάει από το 5, φτάνει μέχρι και το 15, και αυξάνεται κατά 2

x <- 5
ΟΣΟ x <= 15 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  y <- y + 3
  x <- x + 2
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

τμήμα 2

ΓΙΑ x ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 15
  y <- y + 3
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Η διαφορά με το τμήμα 1 είναι ότι το βήμα δεν αναφέρεται συνεπώς θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η μεταβλητη x αυξάνεται κατά 1

x <- 5
ΟΣΟ x <= 15 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  y <- y + 3
  x <- x + 1
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

τμήμα 3

ΓΙΑ x ΑΠΟ 15 ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕ ΒΗΜΑ -2
  y <- y + 3
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Εδώ, το βήμα είναι αρνητικό, συνεπώς ο συγκριτικός τελεστής που θα χρησιμοποιήσουμε είναι >= (κι όχι <=)

x <- 15
ΟΣΟ x >= 15 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
  y <- y + 3
  x <- x - 2
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ